Viktig info

 

 

SpeedCat

På denna sida kan du läsa om nya regler från Jordbrukaverket, information från Sverak och annat som kan vara bra att ha koll på.

Har du information som du vill ha med på denna sida? Maila webmaster här

 

Ny info från SVERAK:

Ny rutin från 2014-12

Ang. titlar som inte registrerats i kattens stambok

 

Titlar tagna på utställning som inte syns i FindUs är inte heller inregistrerade i SVERAKs stambok. Anledningen till det kan vara flera men åtgärden ska nu ske på ett och samma sätt, oavsett om titeln är tagen på utställning i Sverige eller i ett annat land.

 

Följande rutin gäller:

 

Ägaren skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till sin egen klubb.

 

Klubben kontrollerar och bekräftar till SVERAKs kansli som registrerar in titeln i stamboken.

 

Rapportering sker genom att ange ny titel, titeldatum och utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och kattklubb. Det behövs INTE skickas in några kopior på bedömningssedlar.

 

 

Ej ägarändrade katter blir ägda av uppfödare

 

Sedan den 18 december 2014 har en ny funktion införts i Sesam > sidan "Mina katter" och även till Aladdin.

 

För det fall ingen ny ägare registrerats för katter - födda och registrerade efter den 1 januari 2009 - har uppfödaren registrerats som ägare i SVERAKs stambok.

 

Denna funktion kommer att köras med automatik en gång i veckan och om katt inte är ägarändrad 60 dagar efter att kattkull blivit registrerad överförs ägarskapet till uppfödaren.

 

Påminn era uppfödare att inte glömma bort att skicka in id-nummer för de katter som bor kvar 'hemma'.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Jordbruksverkets informerar om nya regler för märkning av resande katter...

Läs mer på Jordbruksverkets sida här

____________________________________________________________________________________________________________________

VIKTIGT INFORMATION VID RESA MED KATT TILL NORGE EFTER FREDAG DEN 11 MARS 2011

Pga fyndet med rävens dvärgbandmask kräver Norska mattilsynet - motsvarighet till Jordbruksverket - att katterna är avmaskade mot dvärgbandmask vid inresa till Norge.

Avmaskningen får inte vara äldre än 48 timmar och du ska som ägare intyga detta på blankett som laddas ner från deras hemsida.

Nedanstående är länkar till, och hämtat från, Norska mattilsynets hemsida

Läs mer här

Blankett - intyg

Man kan själv skriva under och bekräfta avmaskningen och dokumentationen ska sparas i tre månader. Dvs, avmaska inom 48 timmar innan inträdet till Norge och ta med intyget korrekt ifyllt.

Läs information om dvärgbandmask på Jordbruksverkets hemsida

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ändring den 1 januari 2012 — antikroppskontroll, avmaskning och karantän

Införsel från EU-länder och från listade länder utanför EU

Kravet på antikroppskontroll slopas. Djuret får tidigast vaccineras mot rabies då det är tre månader och får resa först när det gått 21 dagar efter den första vaccinationen. Du kan därmed tidigast resa med djuret då det är cirka fyra månader gammalt.

Nuvarande krav på avmaskning slopas helt.

Regler för danska djur som reser till Bornholm slopas. Dessa djur ska från och med 1 januari 2012 uppfylla de då gällande allmänna införselkraven från EU-länder.

Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccination och pass eller intyg ändras alltså inte.

Mer information om import av katt från länder utanför EU som inte är listade finns här

____________________________________________________________________________________________________________________

Information

Information om regler för transport av katt finner du här