Klubben

 

 

SpeedCat

Speed Cats Styrelse

 

Ordförande:Timo Saukkila

Torstuna Ytterkålsta 4, 749 72 FJÄRDHUNDRA

0171 - 4111 58

Utställnings & avelssekreterare: Catharina Lövgren

Torstuna Ytterkålsta 4, 749 72 FJÄRDHUNDRA

0171 - 4111 58

Kassör: Elin Wicksell

Solrosvägen 13, 22610 Lemland Åland

+358407265666

Ord. ledamot: Kristina Strömbäck

Bergsättravägen 21, 152 49 SÖDERTÄLJE

070-217 12 19

Sekreterare: Ann Fjellander

Nora Gård 1, 610 74 VAGNHÄRAD

070-722 42 57

Suppleant 1: Anne Rönn

 

Suppleant 2: Vakant

 

Övriga funktioner

 

Revisor: Kåre Fjellander

 

Revisor Suppleant: Margaretha Backhurst

 

Webmaster: Kristina Strömbäck

 

Valberedning: Sari Vettenranta

 

 

 

 

Klubbens Motto:

 

Målsättning

 

  • Klubbens målsättning är att:
  • Öka förståelsen för katten som husdjur.
  • Samarbeta med andra organisationer för att motverka djurplågeri, sprida kännedom om god katthållning och öka intresset för katten.
  • Arbeta för en seriös uppfödning i hemmiljö.
  • Propagera för kastrering av hon- och hankatter som inte skall användas i avel.
  • Propagera för att katter skall öronmärkas eller ID-märkas med mikrochips. Katten kan då också sjukförsäkras även om den saknar stamtavla. Vid märkning med mikrochips registreras katten i Svenska Kennelklubbens databas och kan lätt identifieras.
  • Arbeta för att katten i tättbebyggt område skall vara innekatt. Lösdrivande katter väcker irritation hos kringboende människor och far själv illa.
  • Medverka till ökad forskning om katternas olika sjukdomar.
  • Arbeta för gemenskap kattägare emellan.

 

Genom Ditt medlemskap och Din medverkan kan klubben uppnå sina målsättningar!

Kontakta någon i styrelsen om Du vill veta mer eller kanske gå med som medlem i klubben.

 

Medlemsavgift 2014 är 350 kronor (inkl Våra Katter), familjemedlem 100 kronor. Speedcat’s bankgiro är 569-0862. (Våra Katter är förbundets tidning och kommer ut sex gånger om året.

 

Speedcat tillhör Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK).